acasa despre noi servicii info contact

*Despre evaluari imobiliare.

Pasii unei evaluari imobiliare sunt urmatorii :

1. Documentarea asupra proprietatii imobiliare de catre un evaluator imobiliar
    - identificarea proprietatii imobiliare ;
    - identificarea drepturilor de proprietate asupra obiectivului evaluarii ;
    - stabilirea scopului evaluarii imobiliare si tipul de valoare ce trebuie determinata ;
    - vizitarea fizica a proprietatii de evaluat , efectuarea de fotografii atat la interior cat si la
      exterior , solicitarea de copii ale documentelor proprietatii (titlul de proprietate actul de
      vanzare-cumparare, donatie, succesiune, etc. plan cadastral, autorizatie de construire)
2. Centralizarea si analiza datelor si informatiilor
    - colectarea si analiza datelor si informatiilor relevante ;
      aceste date si informatii trebuie sa contina elementele
      necesare pentru aplicarea metodelor de evaluare (metoda
      costurilor, analiza celei mai bune utilizari, metoda
      comparatiei directe, etc.)
    - se stabileste conformitatea cu standardele, ipotezele
      specifice, conditiile limitative si sursele de informare ;
3. Elaborarea unui raport de evaluare imobiliara
    Procesul de evaluare a proprietatii imobiliare se finalizeaza
    prin intocmirea unui raport de evaluare . Acesta este un
    document scris in care sunt cuprinse instructiunile pentru
    procesul de evaluare , baza de evaluare - tipul de valoare , scopul evaluarii si rezultatele analizei
    care a condus la opinia privind valoarea .

Raportul de evaluare imobiliara explica procesele analitice care au fost parcurse in cursul evaluarii si prezinta informatiile semnificative care au fost folosite in analiza .
Tipul , dimensiunea si continutul unui raport de evaluare variaza in functie de tipul proprietatii , cerintele legale si de natura si complexitatea procesului de evaluare imobiliara .

*Legislatie imobiliara

http://www.imobiliare.run.ro/imobiliare/legislatie.html

*Anevar

http://www.anevar.ro/

*Curs valutar

http://www.bnr.ro/  Info financiar